Deviant Login Shop
 Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 26, 2013
File Size
6.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,236 (6 today)
Favourites
196 (who?)
Comments
79
Downloads
985 (2 today)
×
7 PNG Suho by BHottest 7 PNG Suho by BHottest
trong EXO thích nhất là Suho ấy >//<
baby vcl >o<
thật sự thì mình đã định off để quyết tâm vào việc học vì điểm thi toán vừa qua của mình rất rất tệ =(
nhưng vì hôm nay sn Tẹc nên mình onl để ăn mừng sao đó off tiếp >< sn Tẹc cắt mod Suho liên quan v~ ((:
nhưng 15/1 và 25/1 mình sẽ oln tiếp để mừng sn Jun Bros >w<
mình nhất định đậu thủ khoa (mọi người đợi tin mừng của mình nhé = ))))) ) 
p/s : hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1 năm mình đến với design :v = ))
-------------------------------------------
Bullet; Pink If you use -> CREDIT ME
Bullet; Pink Add to faves +fav
Bullet; Pink If you use it, let me see what you did 
DO NOT RECLAIM IT AS YOUR OWN! Police
Enjoy =) (Smile)
Add a Comment:
 
:iconsuliredloveyou:
Suliredloveyou Featured By Owner 5 days ago  New member
xin
Reply
:iconohsehan:
OhSeHan Featured By Owner 6 days ago  New member
xin
Reply
:iconiam-mupmip:
IAM-MUPMIP Featured By Owner Jul 10, 2014  Student Interface Designer
xin nha <3~
Reply
:iconleeyerin:
LeeYeRin Featured By Owner Jun 27, 2014  Student Photographer
xin ~
Reply
:iconsara3012:
sara3012 Featured By Owner Jun 26, 2014
tks
Reply
:iconlinalee2309:
linalee2309 Featured By Owner Jun 22, 2014  New member
xin
Reply
:iconbobbyb-1375:
BobbyB-1375 Featured By Owner Jun 18, 2014  New member
xin ạ~
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Jun 15, 2014  New member
xin
Reply
:icontrinhbyun:
Trinhbyun Featured By Owner Jun 2, 2014  Student Interface Designer
Stock pls La la la la La la la la 
Reply
:iconshelnajung:
shelnajung Featured By Owner May 31, 2014
xin - tks ^^
Reply
Add a Comment: