Deviant Login Shop  Join deviantART for FREE Take the Tour
×Details

Submitted on
December 26, 2013
File Size
6.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
3,522 (3 today)
Favourites
207 (who?)
Comments
85
Downloads
1,070 (2 today)
×
7 PNG Suho by BHottest 7 PNG Suho by BHottest
trong EXO thích nhất là Suho ấy >//<
baby vcl >o<
thật sự thì mình đã định off để quyết tâm vào việc học vì điểm thi toán vừa qua của mình rất rất tệ =(
nhưng vì hôm nay sn Tẹc nên mình onl để ăn mừng sao đó off tiếp >< sn Tẹc cắt mod Suho liên quan v~ ((:
nhưng 15/1 và 25/1 mình sẽ oln tiếp để mừng sn Jun Bros >w<
mình nhất định đậu thủ khoa (mọi người đợi tin mừng của mình nhé = ))))) ) 
p/s : hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1 năm mình đến với design :v = ))
-------------------------------------------
Bullet; Pink If you use -> CREDIT ME
Bullet; Pink Add to faves +fav
Bullet; Pink If you use it, let me see what you did 
DO NOT RECLAIM IT AS YOUR OWN! Police
Enjoy =) (Smile)
Add a Comment:
 
:iconpurom:
PuRom Featured By Owner 12 hours ago
xin
Reply
:iconchan8521:
Chan8521 Featured By Owner Aug 12, 2014  New member
- Xin 
Reply
:iconkwonmeny:
KwonMeny Featured By Owner Aug 12, 2014  New member Student Interface Designer
dowload ^^
Reply
:icondreamcatcher0612:
DreamCatcher0612 Featured By Owner Aug 12, 2014  New member Hobbyist Interface Designer
Xin
Reply
:iconpink1604:
pink1604 Featured By Owner Aug 9, 2014  New member
rồi nhé :3 xin <3
Reply
:iconkurohamaya:
KurohaMaYa Featured By Owner Jul 30, 2014  Student General Artist
fav :> xin nhá
Reply
:iconsuliredloveyou:
Suliredloveyou Featured By Owner Jul 18, 2014  New member
xin
Reply
:iconohsehan:
OhSeHan Featured By Owner Jul 18, 2014  New member
xin
Reply
:iconiam-mupmip:
IAM-MUPMIP Featured By Owner Jul 10, 2014  Student Interface Designer
xin nha <3~
Reply
:iconleeyerin:
LeeYeRin Featured By Owner Jun 27, 2014  Student Photographer
xin ~
Reply
Add a Comment: