Shop Mobile More Submit  Join Login
7 PNG Suho by BHottest 7 PNG Suho by BHottest
trong EXO thích nhất là Suho ấy >//<
baby vcl >o<
thật sự thì mình đã định off để quyết tâm vào việc học vì điểm thi toán vừa qua của mình rất rất tệ =(
nhưng vì hôm nay sn Tẹc nên mình onl để ăn mừng sao đó off tiếp >< sn Tẹc cắt mod Suho liên quan v~ ((:
nhưng 15/1 và 25/1 mình sẽ oln tiếp để mừng sn Jun Bros >w<
mình nhất định đậu thủ khoa (mọi người đợi tin mừng của mình nhé = ))))) ) 
p/s : hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1 năm mình đến với design :v = ))
-------------------------------------------
Bullet; Pink If you use -> CREDIT ME
Bullet; Pink Add to faves +fav
Bullet; Pink If you use it, let me see what you did 
DO NOT RECLAIM IT AS YOUR OWN! Police
Enjoy =) (Smile)
Add a Comment:
 
:iconthitmuithom:
Thitmuithom Featured By Owner Jan 4, 2016  New Deviant
Xin
Reply
:icondarknessonly13:
DarknessOnly13 Featured By Owner Nov 25, 2015  Student Digital Artist
thanks c:
Reply
:iconshi-katori:
Shi-Katori Featured By Owner Sep 4, 2015  Student
- Thanks 
Reply
:iconyumika-miyano:
Yumika-Miyano Featured By Owner Aug 16, 2015  Student
- Xin
Reply
:iconzin-anie:
Zin-Anie Featured By Owner Jul 28, 2015
xin ^^
Reply
:iconmineri-chan:
Mineri-Chan Featured By Owner Jul 21, 2015  Student Traditional Artist
Download
Thanks !  Love 
Reply
:iconkito-kobayashi:
Kito-Kobayashi Featured By Owner Jul 8, 2015
xin
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Jul 7, 2015  Student Interface Designer
. thanks : )))
Reply
:iconvirusierpark:
virusierpark Featured By Owner Jun 17, 2015
xin nha bạn
Reply
:iconthanhngocsuhoppa:
thanhngocsuhoppa Featured By Owner Jun 3, 2015
xin
Reply
:iconsakuravanguyen:
sakuravanguyen Featured By Owner May 31, 2015  Student
Xin ^^ 
Reply
:iconmiumymy:
miumymy Featured By Owner May 21, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconsanshop:
Sanshop Featured By Owner Apr 27, 2015
xin
Reply
:iconkyungse0k:
kyungse0k Featured By Owner Apr 8, 2015
downloaded! i'll make a background with them ><
thank you <3
Reply
:iconconobamenhieu:
conobamenhieu Featured By Owner Apr 4, 2015  Student Artist
xin
Reply
:iconbichdiep:
BichDiep Featured By Owner Feb 19, 2015
thank you <33
Reply
:iconsusicute21:
susicute21 Featured By Owner Feb 13, 2015
download, thanks :D (Big Grin) 
Reply
:iconmodernaphrodite:
ModernAphrodite Featured By Owner Jan 26, 2015
My beautiful bias :3 thanks!
Reply
:iconuyencute:
uyencute Featured By Owner Jan 11, 2015
thanks
Reply
:iconmichiyo281:
michiyo281 Featured By Owner Dec 19, 2014  Student Artist
fan suho giống mình, mãi mới tim thấy người thích suho :la:
Reply
:iconkrungyxxi:
krungyxxi Featured By Owner Dec 18, 2014  Student Artist
i downloaded it ^_^
Reply
:iconpucucheo:
Pucucheo Featured By Owner Dec 10, 2014  Student
xin
Reply
:iconmynnpoomie:
MynnPoomie Featured By Owner Nov 14, 2014
Xin~~
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Oct 13, 2014  Student General Artist
Xin nhen ^^
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Digital Artist
xin nhaa La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Interface Designer
ok :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Digital Artist
mần luônn điii La la la la 
Bii 2k1er
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
B g2k :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Digital Artist
a-e ha La la la la  mà s thấy a ít des sign thế La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
e yêu ss tên B-gơ-2k chắc e đọc ko kĩ :la: = ))
lười e ạ :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Digital Artist
omg em tưởng boy La la la la  hô hô em xin lỗi La la la la 
Thấy ss des mấy cái sign đẹp vậy mà La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
hehe ko sao do tên ss nên nhiều ng` cũng lầm lắm :la:
thật hả tks e nha EXO : SeKai Hug :la: mà e có face ko qua đó nch cho tiện :la:
Reply
(1 Reply)
:iconjubiesta:
jubiesta Featured By Owner Sep 6, 2014  Student Interface Designer
thanks ! 
Reply
:iconannkato:
AnnKato Featured By Owner Sep 4, 2014
Thanks :33
Reply
:iconnakyung-san:
NaKyung-san Featured By Owner Aug 31, 2014  Student Interface Designer
- xin
Reply
:icony-notexo:
y-notEXO Featured By Owner Aug 30, 2014
tks ^^
Reply
:iconpurom:
PuRom Featured By Owner Aug 22, 2014
xin
Reply
:iconchan8521:
Chan8521 Featured By Owner Aug 12, 2014
- Xin 
Reply
:iconkwonmeny:
KwonMeny Featured By Owner Aug 12, 2014  Student Interface Designer
dowload ^^
Reply
:icondreamcatcher0612:
DreamCatcher0612 Featured By Owner Aug 12, 2014  Hobbyist Interface Designer
Xin
Reply
:iconpink1604:
pink1604 Featured By Owner Aug 9, 2014
rồi nhé :3 xin <3
Reply
:iconkurohamaya:
KurohaMaYa Featured By Owner Jul 30, 2014  Student General Artist
fav :> xin nhá
Reply
:iconsuliredloveyou:
Suliredloveyou Featured By Owner Jul 18, 2014
xin
Reply
:iconohsehan:
OhSeHan Featured By Owner Jul 18, 2014
xin
Reply
:iconiam-mupmip:
IAM-MUPMIP Featured By Owner Jul 10, 2014  Student Interface Designer
xin nha <3~
Reply
:iconleeyerin:
LeeYeRin Featured By Owner Jun 27, 2014  Student Photographer
xin ~
Reply
:iconsara3012:
sara3012 Featured By Owner Jun 26, 2014
tks
Reply
:iconlinalee2309:
linalee2309 Featured By Owner Jun 22, 2014
xin
Reply
:iconbobbyb-1375:
BobbyB-1375 Featured By Owner Jun 18, 2014
xin ạ~
Reply
:icon2001030512:
2001030512 Featured By Owner Jun 15, 2014  Student Interface Designer
xin
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
December 26, 2013
File Size
6.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
6,358 (3 today)
Favourites
293 (who?)
Comments
130
Downloads
1,817 (1 today)
×