Shop More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 26, 2013
File Size
6.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,185 (4 today)
Favourites
230 (who?)
Comments
108
Downloads
1,235 (1 today)
×
7 PNG Suho by BHottest 7 PNG Suho by BHottest
trong EXO thích nhất là Suho ấy >//<
baby vcl >o<
thật sự thì mình đã định off để quyết tâm vào việc học vì điểm thi toán vừa qua của mình rất rất tệ =(
nhưng vì hôm nay sn Tẹc nên mình onl để ăn mừng sao đó off tiếp >< sn Tẹc cắt mod Suho liên quan v~ ((:
nhưng 15/1 và 25/1 mình sẽ oln tiếp để mừng sn Jun Bros >w<
mình nhất định đậu thủ khoa (mọi người đợi tin mừng của mình nhé = ))))) ) 
p/s : hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1 năm mình đến với design :v = ))
-------------------------------------------
Bullet; Pink If you use -> CREDIT ME
Bullet; Pink Add to faves +fav
Bullet; Pink If you use it, let me see what you did 
DO NOT RECLAIM IT AS YOUR OWN! Police
Enjoy =) (Smile)
Add a Comment:
 
:iconmynnpoomie:
MynnPoomie Featured By Owner Nov 14, 2014  New member
Xin~~
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Oct 13, 2014  Student General Artist
Xin nhen ^^
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 12, 2014  New member Student Digital Artist
xin nhaa La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Interface Designer
ok :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 12, 2014  New member Student Digital Artist
mần luônn điii La la la la 
Bii 2k1er
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
B g2k :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 13, 2014  New member Student Digital Artist
a-e ha La la la la  mà s thấy a ít des sign thế La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
e yêu ss tên B-gơ-2k chắc e đọc ko kĩ :la: = ))
lười e ạ :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 13, 2014  New member Student Digital Artist
omg em tưởng boy La la la la  hô hô em xin lỗi La la la la 
Thấy ss des mấy cái sign đẹp vậy mà La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
hehe ko sao do tên ss nên nhiều ng` cũng lầm lắm :la:
thật hả tks e nha EXO : SeKai Hug :la: mà e có face ko qua đó nch cho tiện :la:
Reply
(1 Reply)
Add a Comment: