Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 26, 2013
File Size
6.4 MB
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
4,457 (14 today)
Favourites
240 (who?)
Comments
111
Downloads
1,315 (3 today)
×
7 PNG Suho by BHottest 7 PNG Suho by BHottest
trong EXO thích nhất là Suho ấy >//<
baby vcl >o<
thật sự thì mình đã định off để quyết tâm vào việc học vì điểm thi toán vừa qua của mình rất rất tệ =(
nhưng vì hôm nay sn Tẹc nên mình onl để ăn mừng sao đó off tiếp >< sn Tẹc cắt mod Suho liên quan v~ ((:
nhưng 15/1 và 25/1 mình sẽ oln tiếp để mừng sn Jun Bros >w<
mình nhất định đậu thủ khoa (mọi người đợi tin mừng của mình nhé = ))))) ) 
p/s : hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 1 năm mình đến với design :v = ))
-------------------------------------------
Bullet; Pink If you use -> CREDIT ME
Bullet; Pink Add to faves +fav
Bullet; Pink If you use it, let me see what you did 
DO NOT RECLAIM IT AS YOUR OWN! Police
Enjoy =) (Smile)
Add a Comment:
 
:iconmichiyo281:
michiyo281 Featured By Owner 2 days ago  Student Artist
fan suho giống mình, mãi mới tim thấy người thích suho :la:
Reply
:iconkrungyxxi:
krungyxxi Featured By Owner 2 days ago  Student Artist
i downloaded it ^_^
Reply
:iconpucucheo:
Pucucheo Featured By Owner Dec 10, 2014  Student
xin
Reply
:iconmynnpoomie:
MynnPoomie Featured By Owner Nov 14, 2014  New member
Xin~~
Reply
:iconhoshimimidori:
HoshimiMidori Featured By Owner Oct 13, 2014  Student General Artist
Xin nhen ^^
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Digital Artist
xin nhaa La la la la 
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Interface Designer
ok :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 12, 2014  Student Digital Artist
mần luônn điii La la la la 
Bii 2k1er
Reply
:iconbhottest:
BHottest Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Interface Designer
B g2k :la:
Reply
:iconbiiviieoo:
BiiViiEoo Featured By Owner Sep 13, 2014  Student Digital Artist
a-e ha La la la la  mà s thấy a ít des sign thế La la la la 
Reply
Add a Comment: